Home      City Tour     Makha Bucha 2013  
   Home
Home  :  City Tour  :  Makha Bucha 2013
 
 
Makha Bucha Day, Year 2013   ภาพการเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
ณ วัดราชาธิวาส และวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
 
2 of 28
   
 


 
    วัดราชาธิวาสเป็นอารามหลวงฝ่ายธรรมยุต สร้างเมื่อปี พ.ศ. 1820 อยู่ห่างจากสนามหลวงสองกิโลเมตรเศษ และอยู่ติดกับท่าวาสุกรี  ถ.สามเสน มีเนื้อที่ตั้งวัด 34 ไร่  วัดราชาฯเดิมชื่อ “วัดสมอราย “
ได้รับการปฏิสังขรณ์ต่อเนื่องตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 จนถึงในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้ทรงปฏิสังขรณ์ใหม่แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดราชาธิวาสวิหาร”
 
    Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)

ต้องการ save ภาพ
Contact Us : [email protected]

Home      City Tour     Events     Photo Gallery     Outbound tour     King Photos    Wallpaper     Flowers     Portraits    Asia Girls     World Photos     Site Update    Contac Us