Photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
 
Home > Events > Bangkhen - Bangbua
  Bangkhen Bangbua Flood 31 Oct 2011
บรรยากาศในวันน้ำท่วมย่านบางเขน บางบัว และดอนเมือง วันที่ 31 ตค.54
01 of 30
 
  
   

บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯย่านบางเขน บางบัว และดอนเมือง วันที่ 31 ตค.54

ราบ11 กำลังย้ายรถสายพานลำเลียงไปต่างจังหวัด ภาพล่างเป็นกายกรรมท้ายรถ ที่พบเห็นทั่วไปในขณะนี้
  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved :สงวนลิขสิทธิ์