Photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
Home > Events> Nepal Earthquake Apr 2015
 

Photo Gallery Nepal earthquake on 25 April 2015
รวมภาพแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558

Part 13

ภาพมุมสูงจากโดรน สำรวจความเสียหายเมืองกาฐมาณฑุ เมืองหลวงประเทศเนปาล หลังเกิดแผ่นดินไหว

ภาพมุมสูงความเสียหายจากแผ่นดินไหวที่เนปาล ถ่ายจากโดรน

ภาพจากโดรน ที่เนปาลภาพความเสียหายจากแผ่นดินไหวที่เนปาล

ภาพความเสียหายที่เนปาล ถ่ายจากโดรน

ภาพจากโดรน แผ่นดินไหวที่เนปาล

ภาพมุมสูงจาดโดรน สำรวจความเสียหายที่เนปาลความเสียหายที่เนปาล ภาพถ่ายจากมุมสูงเมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล หลังแผ่นดินไหว

เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล หลังแผ่นดินไหว


 

13
  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved :สงวนลิขสิทธิ์