Photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
Home > Events> Nepal Earthquake Apr 2015
 

Photo Gallery Nepal earthquake on 25 April 2015
รวมภาพแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558

Part 14

รวมภาพเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เนปาล เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558


  

  

 รวมภาพความเสียหายจากแผ่นดินไหวที่เนปาล

รวมภาพความเสียหายจากแผ่นดินไหวที่เนปาล

รวมภาพความเสียหายจากแผ่นดินไหวที่เนปาลรวมภาพความเสียหายจากแผ่นดินไหวที่เนปาลรวมภาพความเสียหายจากแผ่นดินไหวที่เนปาล

รวมภาพความเสียหายจากแผ่นดินไหวที่เนปาล

รวมภาพความเสียหายจากแผ่นดินไหวที่เนปาล รวมภาพความเสียหายจากแผ่นดินไหวที่เนปาลรวมภาพความเสียหายจากแผ่นดินไหวที่เนปาล

รวมภาพความเสียหายจากแผ่นดินไหวที่เนปาล

 

14
  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved :สงวนลิขสิทธิ์