Photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
 
Home > Events > Kaset Siriraj
  Kaset Pongpetch siriraj Flood 2 Nov 2011
บรรยากาศในวันน้ำท่วมย่านเกษตร พงษ์เพชร รพ.ศิีริราช พรานนก วันที่ 2 พย.54
09 of 30
 
 

 
   

บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯปี 2554 : บรรยากาศน้ำท่วมย่านเกษตร พงษ์เพชร รพ.ศิริราช พรานนก เมื่อวันที่ 2 พย.54

หน้าห้างเดอะมอลล์งามวงศ์วานถนนทั้งสองฝั่งแห้งสนิท เนื่องจากเป็นที่สูง
  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved :สงวนลิขสิทธิ์