Photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
 
Home > Events > Bangkok Flood 2011
  Bangkok Floods 2011
บรรยากาศในวันน้ำท่วมกรุงเทพในย่าน แยกอรุณอัมรินทร์ สนามหลวงและวัดพระแก้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตค.54
03 of 30
 
 

 
   

บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯย่านแยกอรุณอัมรินทร์ สนามหลวง วัดพระแก้ว เมื่อวันที่ 28 ตค. 2554

การเดินทางในยามนี้ไม่มีสิทธ์เลือกมากนัก รถอะไรก็ได้ขอให้มีก็แล้วกัน
  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved :สงวนลิขสิทธิ์