Photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
 
Home > Events > Nava Nakorn Flood 2011 Part 1
  Nava Nakorn Industrial Estate Flooding, 2011 (Part1)
ภาพเหตุการณ์น้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมนวนคร วันที่ 17 ตค.54 (ตอนที่ 1)
 
02 of 30
 
 

 
   

บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมนิคมฯนวนครเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 เวลาประมาณ 14.30 - 18.00 น. หลัง คปภ.ประกาศเตือนภัยให้อพยพผู้คน เมื่อเวลาประมาณ 12.00 น เนื่องจากพนังกั้นน้ำพัง

ภาพบนสงสงสัยกลับต่างจังหวัดไปหลายวัน ของเยอะเชียว ภาพกลางรถตู้ประจำทางขึ้นไปจอดบนสะพานต่างระดับ น่าจะเป็นอภิสิทธิ์ชนที่อ้างน้ำท่วม
ภาพล่างเป็นความสกปรกบนสะพานลอย เศษกระดาษที่เลอะเทอะก็มาจากภาพแรกที่แปะไว้เต็มราวทางเดิน

  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved :สงวนลิขสิทธิ์