Photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
 
Home > Events > Nava Nakorn Flood 2011 Part 2
  Nava Nakorn Industrial Estate Flooding, 2011 (Part2)
ภาพเหตุการณ์น้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมนวนคร วันที่ 17 ตค.54 (ตอนที่ 2)
 
08 of 30
 
 

 
   

บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมนิคมฯนวนครเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 เวลาประมาณ 14.30 - 18.00 น. หลัง คปภ.ประกาศเตือนภัยให้อพยพผู้คน เมื่อเวลาประมาณ 12.00 น เนื่องจากพนังกั้นน้ำพัง

นิคมฯนวนครเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 เวลาประมาณ 17.00 - 18.00 น.
ปลายสุดของถนนเส้นนี้เป็นคลองและทางรถไฟ ที่นี่เป็นสถานีนวนคร มีเพียงลานซีเมนต์ ไม่มีอาคารของการรถไฟ คงเป้นสถานีย่อยสำหรับคนขึ้นลง หรือขนส่งสินค้า
  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved :สงวนลิขสิทธิ์