Photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
 
Home > Events > Nava Nakorn Flood 2011 Part 2
  Nava Nakorn Industrial Estate Flooding, 2011 (Part2)
ภาพเหตุการณ์น้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมนวนคร วันที่ 17 ตค.54 (ตอนที่ 2)
 
24 of 30
 
  
   

บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมนิคมฯนวนครเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 เวลาประมาณ 14.30 - 18.00 น. หลัง คปภ.ประกาศเตือนภัยให้อพยพผู้คน เมื่อเวลาประมาณ 12.00 น เนื่องจากพนังกั้นน้ำพัง

นิคมฯนวนครเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 เวลาประมาณ 17.00 - 18.00 น.
ภาพล่างเป็นแนวกันน้ำอีกแนวหนึ่ง อาจเป็นว่าเป็นชั้นที่ 3 ส่วนภาพบนเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์ เล่าให้ฟังว่าเมื่อเช้านี้เค้าประกาศให้อพยพออกไปทุกคน
จะอนุญาตเฉพาะผู้ที่มีเรือเท่านั้น แต่แกบอกว่าให้ิิออกก็ต้องออก แต่ก็กลับเข้ามาใหม่ พร้อมกับบอกคนข้างนอกซื้อเรือให้ด้วยจะได้อยู่เฝ้าโรงงานได้
แต่ ณ ขณะนี้ (1 พย.54) ระดับน้ำคงสูงจนท่วมทุกอย่างแล้ว
  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved :สงวนลิขสิทธิ์