Photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
 
Home > Events > Nava Nakorn Flood 2011 Part 2
  Nava Nakorn Industrial Estate Flooding, 2011 (Part2)
ภาพเหตุการณ์น้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมนวนคร วันที่ 17 ตค.54 (ตอนที่ 2)
 
26 of 30
 
  
   

บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมนิคมฯนวนครเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 เวลาประมาณ 14.30 - 18.00 น. หลัง คปภ.ประกาศเตือนภัยให้อพยพผู้คน เมื่อเวลาประมาณ 12.00 น เนื่องจากพนังกั้นน้ำพัง

บรรยากาศหรือชุมชนในนวนคร จะเห็นว่า มีทั้งโรงานและชุมชนหลายระดับ ทั้งอาคารเช่าราคาถูกๆ และแบบหรูที่กำลังก่อสร้าง ภ่ายในนิคมฯจึงไม่ต่างกับเมืองๆหนึ่ง
ภาพนี้น่าจะบอกว่าได้ว่า คนข้างนอกอาจคิดว่าป่านนี้ (ราว 17.45 น.ของวันที่ประกาศ) น้ำคงท่วมหมดแล้ว แต่ชุมชนในนวนครยังใช้ชีวิตตามปกติ
  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved :สงวนลิขสิทธิ์