Photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
 
Home > Events > Kohkred Flood 2011 Part 1
  Kohkred Flood 2011 น้ำท่วมเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี ปี 2554 (ตอนที่ 1)  
04 of 30
 
 

 
   
จุดนี้มีการเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง มีการเสริมแนวกั้นน้ำตลอดเวลา ภาพล่างเป็นผู้นำชุมชน ชี้ให้ดูระดับแม่น้ำเจ้าพระยาว่าอยู่ในระดับนี้
  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved :สงวนลิขสิทธิ์