Photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
 
Home > Events > Kohkred Flood 2011 Part 1
  Kohkred Flood 2011 น้ำท่วมเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี ปี 2554 (ตอนที่ 1)  
07 of 30
 
  
   
ภาพบนมองไกลๆจะเห็นบ้านริมน้ำที่ถูกน้ำท่วม แต่บ้านกระยาจกของคนจนๆ ใช้เรือเก่าๆเป็นบ้านอาศัย กลับอยู่รอดปลอดภัย
นี่คือวิถีไทยในอดีต ที่เคยอาศัยอยู่บนเรือแพ และใช้แม่น้ำเป็นเส้นทางสัญจร ระดับน้ำสูงแค่ไหนก็ไม่เดือดร้อน
  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved :สงวนลิขสิทธิ์