Home   :    Famous Person  :  Sarit Thanarat Photo 04
    Home
Thailand Famous Person

รวมภาพและประวัติคนดัง บุคคลที่มีชื่อเสียง และมีชื่อเสีย ของประเทศไทย
รวมภาพ จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ Sarit Thanarat Photos (ภาพทั้งหมดนี้นำมาจากหลากหลายเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต)
 
 


ท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ (ภริยา จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ นายกรัฐมนตรี)
นำผ้ากฐินไปถวาย ณ วัดบางพูน จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2506
ชุด 2
ถวายตะเกียงเจ้าพายุ(ใช้น้ำมันก๊าด)

5


 

  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved : ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์