Home   :    Famous Person  :  Sarit Thanarat Photo 06
    Home
Thailand Famous Person

รวมภาพและประวัติคนดัง บุคคลที่มีชื่อเสียง และมีชื่อเสีย ของประเทศไทย
รวมภาพ จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ Sarit Thanarat Photos (ภาพทั้งหมดนี้นำมาจากหลากหลายเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต)
 
 

วันนี้ในอดีต 8 พฤศจิกายน 2506 พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงไชยเฉลิมพล
ในสมัยที่จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี


จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์
จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์
จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์


 

  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved : ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์