Home > Gallery > Cattle> Slide Show
ตลาดนัดวัวควาย
จ.ลำปาง

Cattle Market
         
Back to

Nikon FE2 ,Tokina Lens 20-35 mm.
speed 1/125 ,Film Neg. Kodak 100
Year 1997

 
ผู้ซื้อที่นำรถมาก็จะนำขึ้นรถ แต่ดูท่าทางแล้วคงไม่อยากไปอยู่บ้านใหม่
 
Previous Photo 22  Of 32 Next Photo