Home >Gallery >Kao Kor .>Slide Show
เขาค้อ - ภูหินร่องกล้า
จ.เพชรบูรณ์

Kao Kor - Phu Hin
Petchaboon Province
 
---------------------------------------------------
Nikon FE2 ,Tokina 75 - 300 Speed 1/60 Sec
Film Neg.Kodak 100
Jul 1995
---------------------------------------------------
17 of 28
 
       
ในอดีต บริเวณนี้คือสมรภูมิรบ ทหารไทยสมัยนั้นเผาป่าเพื่อขับไล่ผู้ก่อการร้าย
ปัจจุบันบางแห่งยังเห็นตอไม้สีดำ ซึ่งเป็นร่องรอยของการขับไล่