The Professional Photo Website  :  เวปไซต์ภาพถ่าย เวปไซต์คุณภาพ
เกาะราชา
จ. ภูเก็ต

Koh Racha

(24 Pics.)
 
   
 
Home > Gallery > Koh Racha
เกาะราชา ที่มีโอกาสได้มาเที่ยวครั้งนี้ (เมย. 2542 ) ยังดูเป็นเกาะที่คงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก พื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นสวนมะพร้าวในบริเวณที่รกร้างว่างเปล่ามีสภาพคล้ายป่า ที่นี่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างใหญ่โตให้เห็น อย่างมากก็เป็นเพียงบ้านพักนักท่องเที่ยวที่ทำด้วยไม้หลังใหญ่แค่สองชั้น และยังไม่ค่อยมีที่พักมากมายนัก ความสะดวกสบายต่างๆยังไม่ค่อยพร้อม 

ที่นี่จึงน่าจะเป็นสวรรค์ของผู้ที่รักธรรมชาติและ ต้องการความสงบอย่างแท้จริง
 

อ่านบทความเรื่องเกาะราชา


Photoontour.Com