Photoontour.Com Phuket FantaSea Slide show (Part I)  Home > Gallery > PhuketFantaSea
               
 
       
    Part I
    back to thumbs
กลับสู่หน้าแรก
         
     
9 of 24
 
         
      Exposure :
Film kodak color 400
Lens 28-70 ,flash
 
 

ภาพวาดบนหนังสัตว์ ส่วนใหญ่เป็นภาพช้างซึ่งเป็นต้นกำเนิดปราสาทช้างของภูเก็ตแฟนตาซี