Photoontour.Com Phuket FantaSea Slide show (Part I)  Home > Gallery > PhuketFantaSea
               
 
       
    Part I
    back to thumbs
กลับสู่หน้าแรก
         
     
10 of 24
 
         
      Exposure :
Film kodak color 400
Lens 28-70
 
  ร้านขายของที่ระลึกมีมากมายหลายจุด....โดยเน้นความเป็นไทยทุกกระเบียดนิ้ว
แม้แต่พนักงานทำความสะอาด(ในภาพ) ก็ยังนุ่งชุดจงกระเบนแบบโบราณ