Photoontour.Com Phuket FantaSea Slide show (Part I)  Home > Gallery > PhuketFantaSea
               
 
       
    Part I
    back to thumbs
กลับสู่หน้าแรก
         
     
11 of 24
 
         
      Exposure :
Film kodak color 400
Lens 28-70
 
  หมู่บ้านทรงไทยสีสันฉูดฉาดบาดตา ใช้ใต้ถุนบ้านจัดเป็นร้านขายของที่ระลึกตามภาคต่างๆ