Home>Gallery>Pumreang>slideshow
 
    Pum Reang,Local Thai silk
พุมเรียง ถิ่นผ้าไหมไทย อ.ไชยา

 
 
กลับสู่หน้าแรก
ผ้าไหมพุมเรียง
 
01 of 34
 
 
Exposure
FE2 ,Nikon lens 28-70
shutter 1/60, Fuji Color 200
               
 
 
  เข้าเขต ต.พุมเรียง อยู่ห่างจาก อ.ไชยามา 7 กม. ตรงไปจะเป็นย่านร้านขายผ้าไหมทีมีชื่อ
ส่วนทางขวามือจะไปยังบ้านท่านพุทธทาส และชายหาดแหลมโพธิ์