Home>Gallery>Pumreang>slideshow
 
    Pum Reang,Local Thai silk
พุมเรียง ถิ่นผ้าไหมไทย อ.ไชยา

 
 
กลับสู่หน้าแรก
ผ้าไหมพุมเรียง
 
02 of 34
 
 
Exposure
FE2 ,Nikon lens 28-70
shutter 1/60, Fuji Color 200
               
ต.พุมเรียง มีชาวอิสลามอาศัยอยู่ประมาณ 40 กว่าเปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่จะรวมตัวกันอาศัยอยู่ทางฝั่ง
ซ้ายของถนนที่มาจากไชยา ส่วนทางฝั่งขวามือจะเป็นชาวพุทธ ภาพที่เห็นนี้เป็นบ้านเก่าแก่หลังหนึ่ง
จากจำนวนมากมายหลายหลังที่พบเห็นในเขตไชยา