Home>Gallery>Pumreang>slideshow
 
    Pum Reang,Local Thai silk
พุมเรียง ถิ่นผ้าไหมไทย อ.ไชยา

 
 
กลับสู่หน้าแรก
ผ้าไหมพุมเรียง
 
03 of 34
 
 
Exposure
FE2 ,Nikon lens 28-70
shutter 1/60, Fuji Color 200
               
ทางฝั่งซ้ายของถนนจะมีสุเหร่า ส่วนทางฝั่งขวาจะมีวัดไทย
ชาวไทยที่นับถือทั้งสองศาสนา อยู่ร่วมกันมานานนับร้อยๆปี