photoontour.com Wat Ku Tao Chiang Mai : วัดกู่เต้า จ.เชียงใหม่ Home > Gallery > Wat Ku Tao > slide show
 
 
กระเบื้องรูปถ้วย มีกระเบื้องชิ้นเล็กล้อมรอบเป็นรูปดอกไม้ ดูภาพเปรียบเทียบกับ วัดอรุณราชวราราม
Data : Nikon F90 ,lens 75-300 ,slide Kodak E100VS
 
5 of 25
  photoontour.com  
copyright © 2004 All images www.photoontour.com, All rights reserved