photoontour.com Wat Ku Tao Chiang Mai : วัดกู่เต้า จ.เชียงใหม่ Home > Gallery > Wat Ku Tao > slide show
 
7 of 25

วัดหลายแห่งทางภาคเหนือ มีป้ายห้ามสุภาพสตรีเข้าไปในเขตพระอุโบสถหรือบริเวณพื้นที่ที่บรรจุพระธาตุ ซึ่งเป็น
ธรรมเนียมท้องถิ่นที่ปฎิบัติสืบทอดมานาน และปัจจุบันชาวเหนือก็ยังยึดถือกฏเกณฑ์นี้อยู่ โดยไม่มีใครกล้าฝ่าฝืน
แต่ไม่นานนี้ นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช (สว.ขอนแก่น)ได้ไปนมัสการวัดพระธาตุดอยสุเทพ และไม่สามารถ
เข้าไปไหว้องค์พระธาตุที่อยู่ภายในได้ เพราะมีป้ายผู้หญิงห้ามเข้า จึงได้ทำหนังสือถึงสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ
โดยอ้างว่าป้ายห้ามดังกล่าวขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตราที่ 40 เรื่องสิทธิสตรี จนเป็นที่มาของการรวมตัวประท้วง ของชาวเชียงใหม่ที่ระบุว่าเป็นการลบหลู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และประเพณีดั่งเดิมของชาวล้านนา อ่านเพิ่มเติมที่นี่

Data : Nikon F90 ,lens 28-70 ,slide Kodak E100VS
  photoontour.com  
copyright © 2004 All images www.photoontour.com, All rights reserved