photoontour.com Wat Ku Tao Chiang Mai : วัดกู่เต้า จ.เชียงใหม่ Home > Gallery > Wat Ku Tao > slide show
 
10 of 25
ลวดลายบานประตูไม้สักบานใหญ่ ที่มีแผ่นใสปิดทับไว้หลังได้รับการบูรณะ เพื่อป้องกันการเสื่อมโทรม
Data : Nikon F90 ,lens 28-70 ,slide Kodak E100VS
  photoontour.com  
copyright © 2004 All images www.photoontour.com, All rights reserved