photoontour.com Wat Ku Tao Chiang Mai : วัดกู่เต้า จ.เชียงใหม่ Home > Gallery > Wat Ku Tao > slide show
   
 
12 of 25
   
 
พญานาคหัวเดียว ตรงบันใดทางขึ้นพระอุโบสถ ที่คนสมัยก่อนนิยมสร้างไว้เพื่อให้คอยเเฝ้ารักษาสถานที่
เสมือนว่าพระประธานที่อยู่ภายในวัดเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้า จึงต้องมีสัตว์(สมมุติ) คอยเฝ้าระวังรักษา
ซึ่งบางแห่งก็ยังมีรูปเทวดาอยู่รายล้อมระเบียงวัด เปรียบเหมือนราชองค์รักษ์คอยคุ้มกัน บางวัดนิยมสร้างพญานาค
หลายหัว (เช่นวัดพระธาตุดอยสุเทพ) บางวัดก็นิยมทำเป็นรูปสิงห์ วัดจึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้เข้าไปสักการะ
ควรให้ความเคารพศรัทธา
  Data : Nikon F90 ,lens 28-70 ,slide Kodak E100VS , flash
  photoontour.com  
copyright © 2004 All images www.photoontour.com, All rights reserved