photoontour.com Wat Ku Tao Chiang Mai : วัดกู่เต้า จ.เชียงใหม่ Home > Gallery > Wat Ku Tao > compare

Film slide E100VS Digital sony P10

  ภาพเปรียบเทียบ ถ่ายที่วัดกู่เต้า เชียงใหม่ ในช่วงเวลาตอนเที่ยงๆ ขณะที่เห็นเมฆฝนกำลังเคลื่อนตัวและอากาศขมุกขมัวในวันที่ 12 สิงหาคม 2547

  ภาพซ้าย  ถ่ายด้วยฟิล์มสไลด์ด้วยกล้อง Nikon F90, lens nikon 28-70 speed 1/30 ,film slide E100VS , วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (Under 1/2 stop)
  ภาพขวา  ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล Sony P10 ปรับโหมด normal


  จะเห็นว่าฟิล์ม slide Kodak E 100VS จะให้สีอมฟ้าในบรรยากาศที่มีอุณภูมิสีต่ำช่วงเวลาฝนใกล้ตก ภาพที่ได้จะต่างจากภาพจริงค่อนข้างมาก เช่นท้องฟ้าสีเข้มมาก ทั้งนี้เกิดจากการปรับ
  หน้ากล้องให้ Under ประมาณ 1/2 stop และคุณสมบัติของ slide ที่ให้ค่าความต่างของโทนสีต่ำ จึงเกิดการคอนทราสต์กันมาก ค่าสีกลางๆจะขาดหายไป เช่นใบไม้จะดูมืดจนเข้มดำ
  ซึ่งเป็นเรื่องปกติของฟิล์มสไลด์ ส่วนภาพขวาที่เป็นกล้องดิจิตอล จะให้แสง สี เป็นธรรมชาติมาก บรรยากาศที่ครึ้มฝนก็ให้ความรู้สึกที่เหมือนจริง ทั้งนี้กล้อง ดิจิตอล จะให้ค่าความต่าง
  ของโทนสีค่อนข้างกว้างมาก (density) ภาพในที่มึดยังให้รายละเอียดได้ดี โทนสีดูเป็นธรรมชาติ ใครจะชอบภาพลักษณะไหนก็แล้วแต่ความพอใจของแต่ละคน