photoontour.com 
5 of 25
Home >Gallery >Wat Pra Singha : วัดพระสิงห์
 
กระถางธูปบูชาพระเจดีย์ที่สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างวัด
Nikon F90 : Lens 75-300 :Film Slide Velvia :Speed 1/60