photoontour.com
โฟโต้ออนทัวร์
  ครูบาดวงดี วัดท่าจำปี อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
Wat Tahjumpee ,Sunpatong, Chiangmai
 
 
3 of 24
ทางเข้าพื้นที่วัดส่วนใน ที่มีประตูทางเข้า 4 ด้าน
Nikon F90 : Lens 28-70 :Film Slide E100VS :Speed 1/60