photoontour.com
โฟโต้ออนทัวร์
  ครูบาดวงดี วัดท่าจำปี อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
Wat Tahjumpee ,Sunpatong, Chiangmai
 
 
5 of 24
พื้นที่วัดส่วนในมีน้ำล้อมรอบ มีสะพานข้ามและประตูทางเข้า 4 ด้าน
Nikon F90 : Lens 20-35 :Film Slide E100VS :Speed 1/60