photoontour.com
โฟโต้ออนทัวร์
  ครูบาดวงดี วัดท่าจำปี อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
Wat Tahjumpee ,Sunpatong, Chiangmai
 
 
9 of 24
ปูนปั้นริมกำแพง
Nikon F90 : Lens 50 mm :Film Slide E100VS :Speed 1/60