photoontour.com
โฟโต้ออนทัวร์
  ครูบาดวงดี วัดท่าจำปี อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
Wat Tahjumpee ,Sunpatong, Chiangmai
 
 
11 of 24
พระพุทธรูปริมระเบียงที่ฉากภาพเขียนเบื้องหลังยังไม่เสร็จสมบูรณ์
Nikon F90 : Lens 50 mm :Film Slide E100VS :Speed 1/60