photoontour.com
โฟโต้ออนทัวร์
  ครูบาดวงดี วัดท่าจำปี อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
Wat Tahjumpee ,Sunpatong, Chiangmai
 
 
22 of 24
ครูบาดวงดี ถ่ายภาพเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2547 อายุ 99 ปี ศิษย์ครูบาศรีวิชัย
Nikon F90 : Lens 28-70 :Film Slide E100VS :Speed 1/60 , flash