photoontour.com
โฟโต้ออนทัวร์
  ครูบาดวงดี วัดท่าจำปี อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
Wat Tahjumpee ,Sunpatong, Chiangmai
 
 
23 of 24
กำลังเตรียมหมากพลู
Nikon F90 : Lens 28-70 :Film Slide E100VS :Speed 1/60 , flash