การนำภาพจากโฟโต้ออนทัวร์ไปใช้งาน
 
  เราไม่หวงภาพ แต่ต้องทำตามกฏหมายให้ถูกต้อง

โฟโต้ออนทัวร์อนุญาตให้ Save ภาพ
เก็บไว้ดูเป็นการส่วนตัวโดยไม่ต้องแจ้งหรือขออนุญาต

กรณีนำภาพไปแชร์ทาง Social Meadia ก็ต้องให้เครดิตกับทางเราด้วย (ตามกฏหมายใหม่)

หากนำภาพไปใช้เพื่อการค้า เช่นนำภาพไปประกอบข่าวออนไลนหรือสิ่งพิมพ์ ก็ต้องให้เครดิต
กับเว็บไซต์โดยระบุที่มา หรือห้ามลบโลโก้ และ ชื่อเว็บ ที่อยู่มุมล่าง-ซ้าย ออก


การนำภาพไปใช้ในโปรแกรมทัวร์ ของธุรกิจท่องเที่ยว ทำภาพกราฟิค ภาพเคลื่อนไหว
ถือว่าเป็นการนำภาพไปใช้เพื่อการค้า
แม้ว่าจะให้เครดิตกับทางเว็บไซต์แล้วก็ตาม

สำหรับกรณีอื่นๆ ให้สอบถามผู้ดูแลเว็บไซต์ : photo482@gmail.com
และ การละเมิดลิขสิทธิ์นั้น มีความผิดตามกฏหมาย หรือตามพรบ.ฉบับล่าสุด 4 สค.2558
 
   
  นี่คือโลโก้และชื่อเว็บไซต์