www.photoontour.com
โฟโต้ออนทัวร์ : เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ
 

ภาพในเว็บไซต์ Photoontour.com และ Photoontour9.com
เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ประเภทงานศิลปกรรม ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองทันทีนับแต่
่สร้างสรรค์ โดยไม่ต้องจดทะเบียนหรือแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา (พรบ.ทรัพย์สินทางปัญญา)การนำภาพและบทความไปใช้งาน


การนำภาพและบทความไปใช้ประโยชน์


โฟโต้ออนทัวร์อนุญาตให้นำภาพและบทความจากเว็บไซต์ไปเผยแพร่ หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ
เช่นลงในเว็บไซต์ ตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งวีดิทัศน์ ฯลฯ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้เราทราบ
หากมีการ
ให้เครดิตกับเว็บไซต
โดยลงข้อความอ้างอิงที่มาของภาพ หรือ บทความ ตามตัวอย่างนี้


ตัวอย่างการลงข้อความที่ให้เครดิตกับเว็บไซต์
โดยแสดงไว้ใต้ภาพ,ใต้ข้อความ หรือตำแหน่งใกล้เคียงที่เห็นชัดเจน


  " บทความจากเว็บไซต์โฟโต้ออนทัวร์ "
  " ภาพประกอบจากเว็บไซต์ โฟโต้ออนทัวร์ "
  " ภาพจาก www.photoontour.com "
  " เอื้อเฟื้อภาพโดยเว็บไซต์โฟโต้ออนทัวร์ "
  " ที่มาของภาพ : www.photoontour.com "
  " Source www.photoontour.com "

......หรือข้อความอื่นๆในทำนองคล้ายกัน.....   
              คลิกดู < ตัวอย่าง 1 > < ตัวอย่าง 2 >


     
การ copy ภาพเก็บไว้เป็นการส่วนตัว หรือส่งให้ผู้อื่น

โฟโต้ออนทัวร์อนุญาตให้ผู้สนใจภาพ สามารถ copy ภาพเก็บไว้เป็นการส่วนตัว และอนุญาตให้ส่งภาพ
ให้กับผู้อื่น เช่น forward ทางemail, Facebook โดยไม่ตัดทอนข้อความและโลโก้ที่แสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพ ตามข้างล่างนี้

โฟโต้ออนทัวร์
เว็บไซต์สร้างสรร เพื่อสังคมไทย
อีเมล์
photo482@gmail.com