photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์
  Home : ออกไปหน้าบ้าน
 

การละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นความผิดทางอาญา 
ผู้ใดละเมิดโดยนำภาพถ่ายจากเว็บไซต์ photoontour.com
ไปใช้เพื่อการค้าทั้งทางตรง และ ทางอ้อม มีความผิดตามกฎหมาย
นี่เป็นตัวอย่างของคดีฟ้องร้อง ที่ผู้ละเมิดต้องชดใช้ค่าเสียหาย จึงเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้คิดจะละเมิดว่า


“ท่านอาจตกเป็นจำเลยโดยไม่รู้ตัว”

 
 

ตัวอย่างการฟ้องร้องคดีการละเมิดลิขสิทธิ์ "ภาพถ่าย"

ที่มาของภาพ : เว็บไซต์ Pantip.com จากกระทู้ของผู้ใช้นามว่า Mr.PIE
Contact webmaster Photoontour.com : [email protected]
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 )
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2558


ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2558ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2558ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2558ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2558ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2558
ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2558


ดาน์โหลด พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2558


Contact webmaster Photoontour.com : [email protected]