The High Quality Photo Website : เวปไซต์ภาพถ่าย เวปไซต์คุณภาพ
   Portraits : ภาพบุคคล Home > portraits > volume 3
Home > Portrait V3
 
Volume 1
 
Volume 2
   
Volume 3
     
   
Portraits Volume 3
มุมภาพบุคคล หลากหลายวัย
โดยสมมุติว่า เป็น Magazine
ของเวปไซต
เด็กหญิง จันจิรา รักดี
ชื่อเล่น มะขาม
เรียนหนังสือชั้น อนุบาล 2
โรงเรียน เกาะสิเหร่ ต.รัษฎา
อ.เมือง จ.ภูเก็ต
สถานที่ หมู่บ้านชาวไทยใหม่
เกาะสิเหร่
ต.แหลมตุ๊กแก จ.ภูเก็ต
วันที่ 6 ธันวาคม 2545
 
       
   
Enter
 
       
 
 
 


ลูกหลานชาวเล


ชาวเลหรือชาวประมงในความหมายของคนภูเก็ตแล้วคงไม่ได้หมายถึงคนท้องถิ่นที่มีอาชีพทำการประมง เหมือนเช่นที่เคยได้ยินจากที่อื่น แต่ความหมายคำว่า "ชาวเล" ที่นี่แล้ว มีอะไรมากกว่าที่คิดกัน เพราะบนเกาะภูเก็ตมีชาวประมงดั่งเดิมอยู่กลุ่มหนึ่งที่อาศัยตามเกาะต่างๆทางฝั่งอันดามันมาแต่บรรพบุรุษ

ชาวประมงกลุ่มนี้ไม่ได้มีถิ่นกำเนิดมาจากคนไทย แต่ได้อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลของเกาะภูเก็ตเป็นเวลานับร้อยๆปีมาแล้ว

เกาะภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม ดึงดูดผู้คนจากทั่วสารทิศ แต่น้อยคนนักที่จะทราบว่าบนเกาะแห่งนี้ยังมีเกาะเล็กๆชื่อว่าเกาะสิเหร่เชื่อมต่อกันอยู่ โดยมีลำคลองสายเล็กๆเป็นเส้นแบ่งอาณาเขต มีสะพานข้ามไปมาหาสู่กันได้ และบนเกาะสิเหร่นี้เองมีชุมชนเล็กๆที่มีภาษาพูดเป็นของตนเองแฝงตัวอยู่บริเวณแหลมตุ๊กแกมาเป็นเวลานาน กระทั่งต่อมาได้รับพระราชทานนามใหม่จากสมเด็จย่าให้มีชื่อว่า "ชุมชนไทยใหม่" ถือเป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งที่อาศัยบนเกาะภูเก็ต มีชื่อเสียงเรียงนาม และมีบัตรประชาชนเช่นเดียวกับคนไทยทุกประการ

ชาวไทยใหม่ จึงคล้ายคลึงกับชาวเขาทางภาคเหนือที่อาศัยอยู่ตามภูเขา ซึ่งไม่ได้มีถิ่นกำเหนิดมาจากคนไทยด้วยกัน แต่อพยพมาจากที่อื่น ถิ่นกำเนิดของชาวไทยใหม่ที่ภูเก็ตนี้ มาจากประเทศมลายู(ชื่อเดิม) หรือแถบประเทศมาเลเซียในปัจจุบัน ซึ่งบรรพบุรุษของชนกลุ่มนี้มีความชำนาญในการหาปลาและจับสัตว์น้ำทางฝั่งทะเลอันดามัน ปัจจุบันความชำนาญและความรอบรู้ทางทะเลรวมทั้งความทรหดอดทนในการหาปลา ยังสืบทอดมาจนถึงรุ่นปัจจุบัน

ภาพเด็กๆผมแดงและผิวดำ ที่เห็นในภาพนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของลูกหลานชาวไทยใหม่ ซึ่งอาศัยอยู่ที่แหลมตุ๊กแก บนเกาะสิเหร่ ทั้งผิวพรรณและหน้าตา คงไม่มีใครปฏิเสธเลยว่า นี่คือลูกหลานชาวเลหรือชาวประมงที่แท้จริง

เรื่องและภาพของชุมชนชาวไทยใหม่ ยังไม่จบเพียงแค่นี้ อีกไม่นานเราจะมาเปิดโลกของชุมชนที่นี่ให้เห็นสภาพที่แท้จริง ซึ่งมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่าง ทั้งหมดนี้ได้บันทึกภาพไว้เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2545 ที่ผ่านไปไม่นานนี้เองสวัสดีครับ
Webmaster
Photoontour .Com