Home >Special photos > 60th Celebrations
ประมวลภาพเหตุการณ์ต่างๆในงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2549
นับเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนคนไทยที่มีพระมหากษัตริย์สืบราชสมบัติได้ยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์องค์ใดในโลก องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน
ได้พร้อมใจกันจัดงานเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ทั่วประเทศนับจากเดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไป   และเนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลนี้ โฟโต้ออนทัวร์จะติดตาม
บันทึกเหตุการณ์ที่สำคัญๆมาให้ทุกท่านได้ชมเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้เป็นแหล่งรวมภาพพิธีเฉลิมฉลองครั้งประวัติศาสตร์ของชาติไทย 
ประมวลภาพงานฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี เดือนมิถุนายน 2549
    คลิกที่ภาพ
ภาพนิทรรศการชุดที่ 1

ภาพชุดที่ 1 (64 ภาพ)
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
ที่อิมแพค เมืองทองธานี


ภาพชุดที่ 2
ภาพชุดที่ 2 (32ภาพ)
การเดินทางอันสาหัสในวันที่
1 มิย. ที่มีผู้คน 5 แสนคน
ภาพชุดที่ 3 (48 ภาพ))
คลื่นมหาชนในวันที่มีผู้เข้า
ชมงานมากป็นประวัติการณ์


ภาพชุดที่ 4 (42 ภาพ )
อลังการกับนาฏกรรม
เรื่องมหาชนก
ภาพชุดที่ 5 (48 ภาพ )
ช้างเผือกคู่พระบารมี
จำนวน 10 เชือก
ภาพชุดที่ 6 (42 ภาพ)
เมื่อทรงพระเยาว์
ภาพชุดที่ 7 (42 ภาพ)
พระคู่บารมี
ภาพชุดที่ 8 (51 ภาพ)
ปรัชญญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง