www. photoontour.com Home >Special photos > 60th Celebrations
ภาพงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี รวมภาพจัดนิทรรศการ อิมแพค เมืองทองธานี
ภาพชุดที่ 1
 ภาพชุดที่ 1

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ณ ศูนย์นิทรรศการ อิมแพค เมืองทองธานี วันที่ 26 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2549


นับเป็นเหตุการณ์ที่ประวัติศาสตร์ต้องจากรึกอักครั้งหนึ่ง เมื่อประชาชนทั่วประเทศให้ความสนใจงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการ อิมแพค เมืองทองธานี ในระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม
ถึง วันที่ 4 มิถุนายน 2549 และจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม นี้ มีข่าวว่ายอดผู้เข้าชมงานเกินกว่า 1 ล้านคนแล้ว

ในงานได้แบ่งพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการไว้ 2 ส่วนใหญ่ๆภายในอาคารอิมแพค Arena และอาคาร challenger ดังนี้

* นิทรรศการพระราชประวัติ มีทั้งหมดจำนวน 9 โซน
* นิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับแนวคิดและทฤษฏีการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ทั้งหมดจำนวน 5 โซน
* มหานาถกรรมเฉลิมพระเกียรติเรื่อง "มหาชนก " ที่ตื่นตาตื่นใจ โดยจัดแสดงวันละ 2 รอบ 14.00 น.และ 19.00 น.

นอกจากนี้ยังมีส่วนอื่นๆที่ร่วมในนิทรรศการครั้งนี้ เช่น กำแพงแห่งความจงรักภักดี ซึ่งเป็นภาพถ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวนนับร้อยๆภาพ
และจำนวนนี้ได้คัดเลือกไว้จำนวน 20 ภาพ และโหวตจากประชาชนทั่วประเทศเหลือให้เหลือ 6 ภาพ

ในงานมีกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ที่คนไทยจะได้มีโอกาสกล่าวคำถวายพระพรผ่านการบันทึกเทปโทรทัศน์ และจะคัดเลือกบางส่วนเพื่อนำไปออก
อากาศทางโทรทัศน์ให้ประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศได้รับฟัง

ส่วนกิจกรรมกลางแจ้ง มีการแสดงการเคลื่อนขบวนของวงดุริยางค์ทหารบกในชุดเต็มยศรักษาพระองค์ และการแสดงของวงดุริยางค์จากโรงเรียน
ชั้นนำของประเทศ อาทิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โรงเรียนวัดสุทธิวราราม โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ฯลฯ

ส่วนจำหน่ายสินค้า เช่นจำหน่ายตราสัญญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เสื้อ เข็ม แสตมป์ นาฬิกา หนังสือรวมภาพพระราชกรณียกิจ ปฏิทิน
ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาด เพราะเป็นการจัดทำขึ้นมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ ที่น่าสนใจและควรซื้อหาเก็บไว้ก็ได้แก่หนังสือรวมภาพของในหลวง
บางภาพก็หาดูได้ยาก เล่มขนาดพ๊อกเก็ตบุค จำหน่ายเพียงเล่มละ 99 บาท เท่านั้นเอง

สิ่งที่น่าสนใจและไม่เคยจัดแสดงที่ใดมาก่อนได้แก่ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ และเสียงเป่าคาริเนตในสไตล์แจ๊สที่หาฟังได้ยาก
หากใครยังมางานนี้ได้ทันก็ไม่ควรพลาดโอกาสสำคัญครั้งนี้

เนื่องจากภายในงานนิทรรศมีพื้นที่จัดแสดงค่อนข้างใหญ่โตกว้างขวางอลังการมาก จึงได้แบ่งภาพถ่ายไว้ออกเป็นหลายชุดซึ่งเป็นการถ่ายภาพเมื่อ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2549 และในวันนั้นก็พลาดโอกาสชมการแสดง "มหาชนก" เนื่องจากบัตรจำหน่ายเต็ม จึงต้องเดินทางมางานนี้อีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่ได้จองบัตรผ่านทางเวปไซต์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลจะเป็นอย่างไร ก็จะได้มานำมาบอกกล่าวกัน

ภาพชุดที่ 1 นี้ ถือเป็นปฐมฤกษ์ของงานเฉลิมพระเกียรติที่คนไทยทุกหมู่เหล่าควรเข้าร่วมชมงานต่างๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมแสดง
ความชื่นชมยินดี ที่ตลอดชีวิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อให้ปวงประชาราษฏ์ได้อยู่เย็นเป็นสุข สมกับปณิธาน
ของพระองค์ที่เคยกล่าวไว้เมื่อครั้งเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติว่า
" เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

และนับจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ ก็เป็นเวลาครบ 60 ปีพอดี ตลอดระยะเวลาดังกล่าวพระองค์ได้ทรงตรากตรำเพื่อประโยชน์ของมหาชนชาวสยาม
โดยแท้ สมควรที่คนไทยควรน้อมเกล้าใส่กระหม่อม เจริญรอยตามพระองค์ท่าน ที่เปรียบเสมือนเป็นพ่อของพวกเรา และเป็นพ่อของแผ่นดิน
เวปมาสเตอร์
โฟโต้ออนทัวร์
31 พฤษภาคม 2549