The High Quality Photo Website : เวปไซต์ภาพถ่าย เวปไซต์คุณภาพ
 
 
Home > Special Photos >PrincessMother


 
Part V
         
 
พิธีพระบรมศพสมเด็จย่า
 
 


ชุด 5
(การตกแต่งสวนดอกไม้บริเวณพิธี)
การประดับตกแต่งด้วยสวนดอกไม้โดยรอบพระเมรุมาศ ซึ่งใช้ดอกไม้นานาพันธ์ที่นำมาจากโครงการหลวง ดอยตุง และ เป็นผลงานของชาวเขาจังหวัดเชียงรายทั้งหมด ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จย่า ในงานนี้ได้ใช้ไม้ประดับจำนวน 225,530 ต้น เป็นไม้ดอก 21 ชนิด ตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อถวายแด่สมเด็จย่า