The High Quality Photo Website : เวปไซต์ภาพถ่าย เวปไซต์คุณภาพ
 
 
Home > Special Photos >PrincessMother


 
Part VII
 
พิธีพระบรมศพสมเด็จย่า
 
 ชุด 7
(นิทรรศการเครื่องใช้ในพระราชพิธี)
เปิดให้ประชาชนเข้าชมพระเมรุมาศอย่างใกล้ชิด หลังจากเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีต่างๆเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับได้จัดแสดงเครื่องใช้ที่สำคัญๆในพระราชพิธี ซึ่งมีประชาชนสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก