Photoontour   โฟโต้ออนทัวร์  
 
 
 
 Home  :   Events  :  Royal Photos  :  Photos Gallery  :  Outbound tour  :  Flowers  :  Portrait   :   Asia Girls  :   Wallpapers  :   News  :  Clip Video  :  Site Update
  Royal Ploughing day, 13 May 2013
9 of 14
  พระราชพิธีพืชมงคลและพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 13 พค.2556 ณ บริเวณท้องสนามหลวง
                            
ช่วงนี้กำลังชุลมุน จะเบียดเสียดเข้าไปข้างในที่เป็นพื้นทรายหรือพื้นที่รอยไถก็ดูจะยาก บางคนเตรียมถุงหรือเตรียมภาชนะมาใส่เมล็ดพันธ์ข้าว
แต่ที่เห็นส่วนใหญ่มาแบบมือเปล่า ได้เม็ดข้าวเปลือกก็ใส่ถุงพลาสติคใบเล็กๆ บางคนได้ต้นข้าวที่งอกแล้ว ซึ่งเป็นต้นข้าวจากการซ้อมพิธีเมื่อหลายวันก่อน


เห็นพลับพลาประทับยังอยู่ แสดงว่าไม่มีใครแบกไปบ้าน
มองแทบไม่เห็นพื้นดิน
จะเข้าไปก็เข้าไม่ได้
ไม่นานก็เห็นช่องว่าง
   
 
  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved : ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ : สนใจภาพ