Photoontour   โฟโต้ออนทัวร์  
 
 
 
 Home  :   Events  :  Royal Photos  :  Photos Gallery  :  Outbound tour  :  Flowers  :  Portrait   :   Asia Girls  :   Wallpapers  :   News  :  Clip Video  :  Site Update
  Royal Ploughing day, 13 May 2013
11 of 14
  พระราชพิธีพืชมงคลและพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 13 พค.2556 ณ บริเวณท้องสนามหลวง
                            

ชาวนาจะถือฤกษ์วันนี้เป็นวันลงมือหว่านข้าวลงนา สมัยโบราณประเทศไทย พม่า ลาว เขมร ต่างก็มีพิธีแรกนาขวัญ แต่พม่ากับลาวได้เลิกไปนานแล้ว
เพราะเป็นพิธีของพราห์มณ์ในราชสำนัก ประเทศพม่าและลาวหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงได้ยกเลิกไปโดยปริยาย คงเหลือแต่ไทยกับกัมพูชาที่ยังรักษาประเพณีนี้อยู่
สำหรับกัมพูชาพึ่งรื้อฟื้นขึ้นไม่นานมานี้ หรือหลังสถาปนา"เจ้านโรดมสีหมุนี "ขึ้นเป็นกษัตริย์ ก่อนหน้านั้นก็มีมาตั้งแต่สมัยขอมรุ่งเรืองหรือราว 7-800 ปีก่อน 
  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved : ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ : สนใจภาพ