Photoontour   โฟโต้ออนทัวร์  
 
 
 
 Home  :   Events  :  Royal Photos  :  Photos Gallery  :  Outbound tour  :  Flowers  :  Portrait   :   Asia Girls  :   Wallpapers  :   News  :  Clip Video  :  Site Update
  Royal Ploughing day, 13 May 2013
13 of 14
  พระราชพิธีพืชมงคลและพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 13 พค.2556 ณ บริเวณท้องสนามหลวง
                            
กำลังจะเดินกลับเห็นคนมุงดูจึงเข้าไปดู ปรากฏว่ามีคนมาลูบๆคลำๆวัวหรือพระโคที่ใช้ในพิธี ภาพสุดท้ายถ่ายบั้นท้ายวัวที่ใช้ไถนาในพิธีว่าไม่ได้เป็นวัวเทวดา
แต่เป็นวัวที่ขี้เยี่ยวเหมือนๆกับวัวทั่วไป แถมวัวสองตัวที่เห็นนั้นขี้แตกเยี่ยวราด เหม็นบรรลัยเลย


วัวสีขาวลักษณะดีที่ถูกคัดเลือกให้มาทำพิธี เป็นที่สนใจของประชาชน ต่างถ่ายภาพและเอามือลูบหัว
ไม่ทราบว่าชายในภาพอธิษฐานอะไรบ้าง หากเดาไม่ผิดก็คงบอกว่า ขอให้รวย ขอให้รวย
เอ้า..ลูบกันใหญ่
ลูบๆคลำๆแล้วถ่ายภาพ
ลูบไป ดมกลิ่นขี้วัวไป โคตรจะเหม็น

 
  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved : ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ : สนใจภาพ