Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์
    Home
Home > King Data Center > Srirasmai > Srirasami Photo 08           
  ออกไปหน้าหลัก ประวัติในหลวง พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์


พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์
พระวรชายาฯ

(พ.ศ.2540-2557)


  พระราชประวัติ
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

  พระราชโอรส/ธิดา
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์


 
  (อดีต)พระวรชายาสมเด็จพระบรมฯ
  พระองค์เจ้าโสมสวลี (พ.ศ.2520-36)

  (อดีต)คู่สมรสสมเด็จพระบรมฯ
  สุจาริณี วิวัชรวงศ์ (พ.ศ.2537-2539)

  (อดีต)พระวรชายาสมเด็จพระบรมฯ
  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ(พ.ศ.2540-2557)

 
พระวรชายา(ปัจจุบัน)
  พลโทหญิงสุทิดา วชิราลงกรณ์(พ.ศ.2556-ปัจจุบัน)
ข้อมูลพระวรชายา และอดีตคู่สมรส สมเด็จพระบรมฯ
1 พระองค์เจ้าโสมสวลี อดีตพระวรชายา (พ.ศ.2520-36)
2 สุจาริณี วิวัชรวงศ์ อดีตคู่สมรส (พ.ศ.2537-39)
3 พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ อดีตพระวรชายาฯ(พ.ศ.2540-57)
4 พลโทหญิงสุทิดา วชิราลงกรณ์ พระวรชายา(ปี56-ปัจจุบัน)
รวมภาพ และ ข้อมูลพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ Princess Srirasmi
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
ประวัติ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
การเข้าสู่ราชวงศ์
พระกรณียกิจ
สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ “พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ ฯ”มีครรภ์
ประกาศสำนักนายกฯเรื่องพระราขทานพระยศนายทหารชั้นนายพล
ชมภาพพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์
ชมคลิปพระองค์เจ้าศรีรัศม์
ราชเลขาฯ สั่งยกเลิก นามสกุลพระราชทาน ‘อัครพงศ์ปรีชา‘

ข่าวน้องชายพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ "ตระกูลอัครพงศ์ปรีชา"
ราชกิจจานุเบกษา พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ ลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งราชวงศ์
รวมภาพหม่อมศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ จากเว็บไซต์ต่างๆราชกิจจานุเบกษา เรื่องพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ลาออกจากฐานันดรศักดิ์

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ลาออกจากฐานันดรศักดิ์ ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวิชราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
เป็นลายลักษณ์อักษรว่า
ขอพระราชทานกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์

ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว พระราชทานพระบรมราชานุญาต

ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม พุทธศักราช 2557 เป็นปีที่ 69 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

วันที่ต้องลาจาก

 
จากดาวสู่ดินในค่ำคืนแห่งความอาลัย ขณะที่บนเวทีกำลังร้องเพลง "วิมานดิน" ของ นันทิดา แก้วบัวสาย
และผู้ที่กำลังร้องบนเวทีนี้จะเป็นนันทิดา แก้วบัวสาย ตัวจริงเสียงจริงหรือไม่ก็ไม่แน่ใจ แต่ก็ช่างเหมือนเสียจริงๆ

หากคลิปนี้เป็นเขตพระราชฐาน ก็พอจะเดาออกว่า ผู้ที่มาร่วมงานคงจะเป็นข้าราชบริพาร และเป็นคืนแห่งการอำลาอย่างไม่ต้องสงสัย
สำหรับผู้ที่แต่งชุดสีเหลือง(ทอง) ก็คงจะเป็นหม่อมศรีรัศมิ์ ที่ประทับอยู่อย่างโดดเดียว
ภาพชุดนี้ Capture จากคลิปวีดีโอ ที่เริ่มจากบนเวทีแล้วแพนไปทางขวา ซึ่งก็เป็นภาพที่เหมาะเจาะพอดี
ที่เห็นหม่อมศรีรัศมิ์(คาดว่าจะเป็นท่าน) กำลังเช็ดน้ำตา

เพลง วิมานดิน ในค่ำคืนนี้ คงจะมีความหมายอย่างมากสำหรับใครบางคน

 

งานเลี้ยงวันเกิด(9 ธันวาคม 2557) และวันอำลาของหม่อมศรีรัศมิ์ที่จะต้องจากสถานทีแห่งนี้ไปอย่างถาวร

 

น้ำตาอาลัย

 

มีผู้ร่วมงานป็นจำนวนมาก คาดว่าส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชบริพารที่เคยรับใช้และตามเสด็จ
หลายคนอาจหวั่นไหวว่าจากนี้ไปสถานภาพของตนเองจะเป็นอย่างไร
หรือไม่ต้องหวั่นไหวใดๆ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต "เก่าไปใหม่มา "


เพลงวิมานดิน(จากยูทูป)เนื้อเพลง วิมานดิน ศิลปิน นันทิดา แก้วบัวสาย

ฝากรักเอาไว้ ฝากไปในแสงดวงดาว ที่ส่องประกายวับวาว-วาว อยู่บนฟากฟ้า
ให้แสงสุกใส ได้เป็นเสมือนดวงตา คอยส่องมองเธอด้วยแวว ตา แห่งความภักดี

เก็บฟ้ามาสาน ถักทอด้วยรักละมุน คอยห่มให้เธอได้อบอุ่น
ก่อนนอนคืนนี้ ให้เสียงใบไม้ ขับกล่อมเป็นเสียงดนตรี
คอยกล่อมให้เธอฝันดี ดี ให้เธอเคลิ้มไป

เป็นวิมานอยู่บนดิน ให้เธอได้พักพิงพิง และนอนหลับไหล
เก็บดาวเก็บเดือนมาร้อย มาลัย เก็บหยาดน้ำค้างกลางไพร มาคล้องใจเราไว้รวมกัน

ก่อนฟ้าจะสาง ก่อนจันทร์จะร้างแรมไกล ยังอยู่กับเธอข้างเคียงกาย
อยู่ในความฝัน ฝากเสียงกระซิบ ฝากไปในสายลมผ่าน
ข้ามขอบราตรีที่ยาวนาน ให้เธอฝันดี

เป็นวิมานอยู่บนดิน ให้เธอได้พักพิงพิง และนอนหลับไหล
เก็บดาวเก็บเดือนมาร้อย มาลัย เก็บหยาดน้ำค้างกลางไพร มาคล้องใจเราไว้รวมกัน

ก่อนฟ้าจะสาง ก่อนจันทร์จะร้างแรมไกล ยังอยู่กับเธอข้างเคียงกาย
อยู่ในความฝัน ฝากเสียงกระซิบ ฝากไปในสายลมผ่าน
ข้ามขอบราตรีที่ยาวนาน ให้เธอฝันดี

ให้เธอได้อบ อุ่น และนอนฝันดี
ให้เธอได้อบ อุ่น...อยู่ในวิมาน
ไป..ไปเต๊อะไปแอ่ว...
แอ่วสาวกันดีกว่า
สาวลาว สาวเวียด สวยเพียบ
แอ่ว..ปู้น...เมืองนอกเมืองนา
คลิปเด็ด..เพียบ
       
 


 
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved