Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์
    Home
Home > King Data Center > Srirasmai > Srirasami Photo 10           
  ออกไปหน้าหลัก ประวัติในหลวง พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์


พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์
พระวรชายาฯ

(พ.ศ.2540-2557)


  พระราชประวัติ
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

  พระราชโอรส/ธิดา
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์


 
  (อดีต)พระวรชายาสมเด็จพระบรมฯ
  พระองค์เจ้าโสมสวลี (พ.ศ.2520-36)

  (อดีต)คู่สมรสสมเด็จพระบรมฯ
  สุจาริณี วิวัชรวงศ์ (พ.ศ.2537-2539)

  (อดีต)พระวรชายาสมเด็จพระบรมฯ
  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ(พ.ศ.2540-2557)

 
พระวรชายา(ปัจจุบัน)
  พลโทหญิงสุทิดา วชิราลงกรณ์(พ.ศ.2556-ปัจจุบัน)
ข้อมูลพระวรชายา และอดีตคู่สมรส สมเด็จพระบรมฯ
1 พระองค์เจ้าโสมสวลี อดีตพระวรชายา (พ.ศ.2520-36)
2 สุจาริณี วิวัชรวงศ์ อดีตคู่สมรส (พ.ศ.2537-39)
3 พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ อดีตพระวรชายาฯ(พ.ศ.2540-57)
4 พลโทหญิงสุทิดา วชิราลงกรณ์ พระวรชายา(ปี56-ปัจจุบัน)
รวมภาพ ข่าว และ ข้อมูลพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ Princess Srirasmi
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
ประวัติ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
การเข้าสู่ราชวงศ์
พระกรณียกิจ
สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ “พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ ฯ”มีครรภ์
ประกาศสำนักนายกฯเรื่องพระราขทานพระยศนายทหารชั้นนายพล
ชมภาพพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์
ชมคลิปพระองค์เจ้าศรีรัศม์
ราชเลขาฯ สั่งยกเลิก นามสกุลพระราชทาน ‘อัครพงศ์ปรีชา‘

ข่าวน้องชายพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ "ตระกูลอัครพงศ์ปรีชา"
ราชกิจจานุเบกษา พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ ลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งราชวงศ์
รวมภาพหม่อมศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ จากเว็บไซต์ต่างๆ   :  ออกไปหน้าประวัติหม่อมศรีรัศมิ์ 
  ข่าวล่าสุด หม่อมศรีรัศมิ์ ที่ใช้ชื่อใหม่ว่าท่านผู้หญิงบุษบา สุวะดี ส่วนชื่อในบัตรประชาชนใช้คำว่า นส.ศรีรัศมิ์ สุวะดี  
 
                                 


เกิดข่าวลือว่า... ในหลวงพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 200 ล้านบาท ให้กับหม่อศรีรัศมิ์ หลังยอมเซ็นต์ใบหย่า ต่อหน้าสมเด็จพระบรมฯ
และประธานองค์มนตรี ที่ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งเป็นข่าวลือเมื่อ 2-3 วันก่อน


ต่อมาได้มีการชี้แจงรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ในฐานะประธาน สำนักงานทรัพย์สินฯ ดังนี้

ตามที่มีข่าวว่าท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดีได้รับเงินพระราชทานจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นั้น

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. นายสมหมาย ภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ชี้แจงว่าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ดำเนินการ ตามที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมารมีพระราชประสงค์ขอรับเงินพระราชทานจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

เพื่อพระราชทานให้ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี ใช้ในการดำรงชีพ และดูแลครอบครัวต่อไปแล้ว

อนึ่ง ขอให้สื่อมวลชนทั้งหลายโปรดงดการนำเอกสารใดๆ ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะเผยแพร่ลงในสื่อทุกชนิดด้วย

ด้านพล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงกรณีดังกล่าวว่า ตนไม่ทราบเรื่องดังกล่าว
และไม่ขอให้ความเห็นใดๆ(ที่มาของภาพ เดลีนิวส์ออนไลน์)
ที่มาของข่าวลือ...แต่เป็นข่าวจริงในหน้าหนังสือพิมพ์


 
ภาพจากแนวหน้าออนไลน์


ในหลวงทรงอนุญาตพระบรม พระราชทาน 200 ล้านให้ศรีรัศมิ์

14 ธ.ค.57 สืบเนื่องจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขอพระราชทานกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ โดยราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศลงวันที่ 11 ธ.ค.57 จากนั้นปรากฏภาพ คุณศรีรัศมิ์ สุวะดี เดินทางไปทำบัตรประชาชนด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม โดยใช้ชื่อตามบัตรว่า น.ส.ศรีรัศมิ์ สุวะดี ตามที่เสนอข่าวไปก่อนนี้นั้น

ล่าสุด ได้มีหนังสือจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ที่ 48/73 ส่งถึงประธานกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ลงวันที่ 11 ธ.ค.57 มีใจความระบุว่า

"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นลายลักษณ์อักษรว่า

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว พระราชทานพระบรมราชานุญาต และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขอพระราชทานเงินจำนวน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) เพื่อพระราชทานให้ใช้ในการดำรงชีพและดูแลครอบครัวต่อไป นั้นอนุญาต"

ทั้งนี้ หนังสือฉบับดังกล่าวมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ข่าวจากแนวหน้่าออนไลน์หน้า ปกไทยรัฐ 14 ธันวาคม 2557


หนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่ลงภาพประกาศจากสำนักพระราชวัง                          'ม.จ.จุลเจิม ยุคล'

โพสต์เฟซบุ๊คหวั่นสถาบันฯ ถูกทำลาย จี้ 'บิ๊กตู่' เเถลงออกสื่อ เคลียร์ปม หนังสือพระราชทานเงิน 200 ล. เเก่ 'ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์' จริงหรือเท็จ หากพบเป็นของปลอมต้องจับคนทำผิดมาลงโทษ

tnews 1376372196 3531


หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล

ม.จ.จุลเจิม ยุคล ได้เผยแพร่บันทึกข้อความ ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว Chulcherm Yugala ถึงกรณีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเผยเเพร่หนังสืออ้างถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานเงินจำนวน 200 ล้านบาท เเก่ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี เพื่อใช้ในการดำรงชีพเเละดูเเลครอบครัวต่อไปนั้น มีเนื้อความว่า

ผมเห็นหนังสือ หรือจะเรียกว่าเอกสาร เผยแพร่ ในหน้าหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่หัวเขียว ที่ขายดีที่สุดในประเทศไทย ได้เผยแพร่ หนังสือ หรือเอกสาร จนเป็นที่โจทย์ขาน ของคนไทยทั่วประเทศ ตีความกันต่าง ๆ นานา

เมื่อหนังสือ หรือเอกสาร ดังกล่าวได้เผยแพร่ ออกไปทางหน้าสื่อหนังสือพิมพ์ พร้อมมีรูปสำเนาของหนังสือ หรือเอกสาร ออกไปแล้ว ก็ไม่ถือว่าเป็นความลับอะไรอีกต่อไป

ผมในฐานะ ประชาชน คนไทยคนหนึ่ง และอีกหลาย ๆ ท่าน ใคร่ขอร้อง ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา ขอความกรุณา ออกมาแถลงเพื่อจะได้ตอบโจทย์ในเรื่อง หนังสือ หรือเอกสาร ดังกล่าว ก่อนที่สถาบันพระมหากษัตริย์ จะโดนทำลายไปมากกว่านี้

ท่านนายกรัฐมนตรี สมควรแถลงออกทางสื่อทั้งทางทีวีและหน้าหนังสือพิมพ์ ในเรื่องที่ประชาชนโจทย์ขานกันในปัจจุบันนี้ว่า...."หนังสือ หรือเอกสาร ดังกล่าว เป็นของจริง หรือเท็จ" ให้กระจ่างแจ้ง เพื่อประชาชนจะได้รับทราบกันถ้วนหน้า และกรุณาอย่าเงียบเฉยหรือโยนไปให้สำนักพระราชวัง หรือสำนักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ ที่โดนแอบอ้างให้ออกมาแถลงแทนท่านนายก

ผมว่าเป็นหน้าที่ของท่าน นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา เพราะ ท่านก็เคย เป็นทหารหาญขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นทหารเสือของพระราชินี ที่ได้เคยกล่าวคำปฏิญาณว่า “จักธำรงรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพขององค์พระมหากษัตริยาธิราชเจ้า”

หากเป็นหนังสือ หรือเอกสารที่เผยแพร่ กันในขณะนี้เป็นของปลอมจะต้องเป็นภาระและหน้าที่ของรัฐบาล กองทัพบก คณะคสช. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ DSI จะต้องรับผิดชอบ หาตัวคนทำมาลงโทษให้ได้

พวกท่านมีทั้งงบประมาณ (จากภาษีประชาชน) กำลังพล ตลอดจน เครื่องไม้เครื่องมือ ง่ายต่อการสืบเสาะ หาตัวบุคคล หรือคณะบุคคล ที่บังอาจหมิ่นพระบรมเดชานุภาพขององค์พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าให้เสื่อมเสียมาให้ได้

นอกจากพวกท่านได้เอาหูไปนา เอาตาไปไร่ ไม่ใช่เรื่องของพวกกู

เมื่อไม่นานมานี้ ผมเห็นเหล่าทหารหาญขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือทหารของพระราชาและทหารเสือของพระราชินี เพิ่งกล่าวคำปฏิญาณว่า... “จักธำรงรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพขององค์พระมหากษัตริยาธิราชเจ้า”...

พวกท่านไม่เดือดร้อนกับเรื่องดังกล่าวบ้างเชียวหรือ ผมเชื่อว่าพี่น้องเหล่าทหารที่จงรักภักดีฯ ก็คงอยากทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เช่นเดียวกับผม และประชาชน
แม้จนถึงในปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์จะถูกบ่อนทำลายจากผู้ไม่หวังดี ทุก ๆวัน ผมยังไม่เห็นมีนายทหารรักษาพระองค์ทั้งในอดีตและปัจจุบันตนไหนที่เคยกล่าวคำปฏิญาณจะลุกขึ้นมาปกป้องพระบรมเดชานุภาพขององค์พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าก็ตาม

หรือบางทีพวกท่านอาจจะอยากเห็นพวกเรามวลพสกนิกร ประชาชนผู้จงรักภักดีต่อสถาบัน และองค์พระมหากษัตริย์ออกมาปกป้องพระบรมเดชานุภาพขององค์พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าแทนพวกท่านบางคนที่เสวยสุขกันอยู่เวลานี้ ก็ได้

ม.จ. จุลเจิม ยุคล

tnews 1376372196 3531 
 

ปกหนังสือพิมพ์ไทรัฐ ฉบับวันที่ 15 ธันวาคม 2557

ราชบุรี - บรรยากาศบ้านสกุล"สุวะดี" ของ พล.ต.หญิงท่านผู้หญิงศรีรัศม์ ที่ราชบุรีเงียบสนิท ไม่พบมีคนเข้า-ออก
และไม่มีการนิมนต์พระสงฆ์มาทำบุญตักบาตรภายในบ้านอีก

      
       หลังจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์และกลับไปเป็นสามัญ ซึ่งความทราบฝ่าละอองพระบาท และพระราชทานพระบรมราชานุญาต ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 11 ธันวาคม พุทธศักราช 2557 เผยแพร่ประกาศเล่ม 131 ตอนที่ 29 แล้วนั้น
      
        ล่าสุด วันนี้ (15 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศช่วงเช้าที่บริเวณหน้าบ้านของ พล.ต.หญิงท่านผู้หญิงศรีรัศม์ สุวะดี ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เป็นไปอย่างเงียบเหงา หลังมีกระแสข่าวว่าที่บ้านได้มีการนิมนต์พระจากวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงครามจำนวน 9 รูปนั่งรถตู้เข้าไปในบ้านเพื่อให้พล.ต.หญิงท่านผู้หญิงศรีรัศม์ พร้อมทั้งมารดาและบิดาได้ทำบุญตักบาตร เป็นเวลารวม 9 วัน
      
        โดยที่บริเวณประตูทางเข้าบ้านยังคงปิดสนิท ส่วนพื้นที่ใกล้กับประตูมีร่องรอยการรื้อทุบป้อมยามรักษาความปลอดภัยออกไปแล้วเมื่อก่อนหน้านี้ แต่ยังคงมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมธงตราสัญลักษณ์ และธงชาติไทยประดับติดไว้บริเวณบ้านเท่านั้น แต่ไม่พบเห็นเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลแต่อย่างใด
      
        ขณะที่เช้าวันเดียวกันนี้หลังจากมีข่าวเรื่องการนิมนต์พระมาทำบุญตักบาตรภายในบ้านปรากฏตามสื่อต่างๆ พบว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาก็ไม่มีรถตู้ที่ไปรับพระสงฆ์เข้าไปในบ้านแต่อย่างใด ประตูบ้านปิดเงียบไม่มีรถหรือใครเข้าออก
      

       อนึง สำหรับบ้านหลังดังกล่าวสร้างไว้สมัยที่ พล.ต.หญิงท่านผู้หญิงศรีรัศม์ ดำรงพระยศพระวรชายาฯ จากการตรวจสอบพบว่า บ้านดังกล่าวเดิมชื่อ "บ้านอัครพงศ์ปรีชา" ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็น "บ้านสุวะดี" ในภายหลัง ซึ่งบ้านพักหลังนี้มีเนื้อที่ขนาดใหญ่อยู่ติดริมถนน ซึ่งถูกปิดล้อมด้วยรั้วกำแพงคอนกรีตสีขาวสูง 2 เมตร มีประตูทางเข้า 2 ประตู โดยประตูทางเข้าทั้ง 2 ประตูมีป้อมคอนกรีตลักษณะคล้ายกับป้อมรักษาความปลอดภัย สำหรับตัวบ้านอยู่ห่างจากทางเข้าวัดแก้ว

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ภาพประกอบข่าว มาจากเว็บข่าวต่างๆ


หน้าบ้านหม่อมศรีรัศมิ์ที่จังหวัดราชบุรี (ภาพจาก มติชนออนไลน์)


หน้าบ้านหม่อมศรีรัศมิ์ที่จังหวัดราชบุรี (ภาพจาก เดลีนิวส์ออนไลน์)


หน้าบ้านหม่อมศรีรัศมิ์ที่จังหวัดราชบุรี (ภาพจาก ASTV ผู้จัดการออนไลน์)


 
 
 
 
 
     
ไป..ไปเต๊อะไปแอ่ว...
แอ่วสาวกันดีกว่า
สาวลาว สาวเวียด สวยเพียบ
แอ่ว..ปู้น...เมืองนอกเมืองนา
คลิปเด็ด..เพียบ
       
 


 
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved