Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์
    Home
Home > Royal Photos > King Data > King Photo 61  
  รวมภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว king Bhumibol Adulyadej photography
 
  ออกไปหน้าหลัก ประวัติในหลวง พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช


  พระราชประวัติ
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

  พระราชโอรส/ธิดา
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์


 
  (อดีต)พระวรชายาสมเด็จพระบรมฯ
  พระองค์เจ้าโสมสวลี (พ.ศ.2520-36)

  (อดีต)คู่สมรสสมเด็จพระบรมฯ
  สุจาริณี วิวัชรวงศ์ (พ.ศ.2537-2539)

  (อดีต)พระวรชายาสมเด็จพระบรมฯ
  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ(พ.ศ.2540-2557)

 
พระวรชายา(ปัจจุบัน)
  พลโทหญิงสุทิดา วชิราลงกรณ์(พ.ศ.2556-ปัจจุบัน)
รวมภาพในหลวง ภาพรัชกาลที่ 9 King of thailand photography, king pictures, king images กลับไปหน้าข้อมูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รวมภาพในหลวง ภาพรัชกาลที่ 9 ภาพในหลวงยังทรงพระเยาว์ ภาพในหลวงในอดีต ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาพในหลวงภูมิพลอดุลยเดช
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภาพในหลวงเสด็จเยี่ยมราษฏร ภาพในหลวงทรงดนตรี ภาพในหลวงเสด็จต่างประเทศ
King photos, king bhumibol photography, king of Thailand photography , king of thailand pictures & images61/70
 
 

(ภาพทั้งหมดนำมาจากเว็บไซต์ต่างๆ)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จประพาสไต้หวันเป็นเวลา 4 วัน ระหว่าง 5-8 มิ.ย. พ.ศ. 2506 โดยเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2506 เสด็จถึงท่าอากาศยานซงซาน กรุงไทเป โดยเครื่องบินพระที่นั่ง ประธานาธิบดีและมาดามเจียงไคเช็ค (ได้มาเฝ้ารับเสด็จฯ ที่สนามบิน และนำเสด็จฯ ไปประทับยังโรงแรมแกรนด์ โฮเต็ล ระหว่างนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จทอดพระเนตรการเกษตรที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน เช่นการปฏิรูปที่ดิน ระบบชลประทานและการทำนา 2 ครั้ง ซึ่งรัฐบาลไต้หวันทำได้สำเร็จ ในขณะที่ประเทศไทยกำลังเริ่มทดลองและเผยแพร่ ได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจากรัฐบาลและประชาชนชาวไต้หวันทั้งประเทศ

ต่อมาในปี พ.ศ.2514 ไต้หวันได้ส่ง นายซ่งชิ่งหยุน : Mr. Sung Ching Yun) ผู้อำนวยการฟาร์มฝูโซ่วซาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรของไต้หวัน ซึ่งรู้จักกันดีในนามปาป้าซุง ไปช่วยงานที่ดอยอ่างขาง ( โครงการหลวง ) สอนการปลูกผลไม้เมืองหนาว ( แอปเปิล ท้อ แพร์ สาลี่ ฯลฯ ) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกผลไม้เมืองหนาวในประเทศไทยในหลวงและพระราชินีเสด็จเยือนจีนใต้วัน ปี2506 โดยมีประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค และซ่งเหม่ยหลิง มาดามเจียงไคเช็ค เฝ้ารับเสด็จ

ในหลวงและพระราชินีเสด็จเยือนจีนใต้วัน ปี2506 โดยมีประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค และซ่งเหม่ยหลิง มาดามเจียงไคเช็ค เฝ้ารับเสด็จ

อดีตประธานาธิบดีและมาดามเจียงไคเช็คนำคณะเจ้าหน้าที่ระดับของรัฐบาลมาเฝ้ารับเสด็จฯ ที่ท่าอากาศยานซงซาน ในกรุงไทเป

ในหลวงและพระราชินีเสด็จเยือนจีนใต้วัน ปี2506 โดยมีประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค และซ่งเหม่ยหลิง มาดามเจียงไคเช็ค เฝ้ารับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงประทับรถยนต์พระที่นั่งตรวจทหารกองเกียรติยศ โดยมีอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คนำเสด็จ


ในหลวงและพระราชินีเสด็จเยือนจีนใต้วัน ปี2506 โดยมีประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค และซ่งเหม่ยหลิง มาดามเจียงไคเช็ค เฝ้ารับเสด็จ

ในหลวงและพระราชินีเสด็จเยือนจีนใต้วัน ปี2506 โดยมีประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค และซ่งเหม่ยหลิง มาดามเจียงไคเช็ค เฝ้ารับเสด็จ
มีพระราชปฏิสันถารแก่นักเรียนไทยที่มาเฝ้ารับเสด็จเด็กนักเรียนมัธยมต้นและปลายในกรุงไทเป มือถือธงไทยมาเฝ้ารับเสด็จด้วยความตื่นเต้นดีใจ


ในหลวงและพระราชินีเสด็จเยือนจีนใต้วัน ปี2506 โดยมีประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค และซ่งเหม่ยหลิง มาดามเจียงไคเช็ค เฝ้ารับเสด็จ
ซ่งเหม่ยหลิง มาดามเจียงไคเช็คมาเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


ในหลวงและพระราชินีเสด็จเยือนจีนใต้วัน ปี2506 โดยมีประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค และซ่งเหม่ยหลิง มาดามเจียงไคเช็ค เฝ้ารับเสด็จ
อดีต ปธน. เจียงไคเช็ค กล่าวถวายการต้อนรับในงานถวายพระกระยาหารค่ำ ณ ทำเนียบ ปธน. 5 มิ.ย. 2506


ในหลวงและพระราชินีเสด็จเยือนจีนใต้วัน ปี2506 โดยมีประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค และซ่งเหม่ยหลิง มาดามเจียงไคเช็ค เฝ้ารับเสด็จ
พระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์แก่ อดีต ปธน. เจียงไคเช็ค และ อดีต ปธน. เจียง ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด
ที่มอบให้บุคคลสำคัญชาวต่างประเทศ

ในหลวงและพระราชินีเสด็จเยือนจีนใต้วัน ปี2506 โดยมีประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค และซ่งเหม่ยหลิง มาดามเจียงไคเช็ค เฝ้ารับเสด็จ
เสด็จทอดพระเนตรระบบชลประทานของไต้หวัน ณ เขื่อนสือเหมินในนครเถาหยวน


ในหลวงและพระราชินีเสด็จเยือนจีนใต้วัน ปี2506 โดยมีประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค และซ่งเหม่ยหลิง มาดามเจียงไคเช็ค เฝ้ารับเสด็จ
เสด็จทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เมืองอู้ฟง นครไทจง


ในหลวงและพระราชินีเสด็จเยือนจีนใต้วัน ปี2506 โดยมีประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค และซ่งเหม่ยหลิง มาดามเจียงไคเช็ค เฝ้ารับเสด็จ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงทอดพระเนตรการผลิตสินค้าที่ศูนย์หัตถกรรม


ในหลวงและพระราชินีเสด็จเยือนจีนใต้วัน ปี2506 โดยมีประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค และซ่งเหม่ยหลิง มาดามเจียงไคเช็ค เฝ้ารับเสด็จ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเยี่ยมเด็กกำพร้าที่บิดาพลีชีพเพื่อชาติที่ ร.ร. อนุบาลหัวซิงบนเขาหยางหมิงซาน กรุงไทเป


ในหลวงและพระราชินีเสด็จเยือนจีนใต้วัน ปี2506 โดยมีประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค และซ่งเหม่ยหลิง มาดามเจียงไคเช็ค เฝ้ารับเสด็จ
เสด็จทอดพระเนตรฐานทัพอากาศของไต้หวัน

ในหลวงและพระราชินีเสด็จเยือนจีนใต้วัน ปี2506 โดยมีประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค และซ่งเหม่ยหลิง มาดามเจียงไคเช็ค เฝ้ารับเสด็จ
หลังทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนไต้หวันเป็นเวลา 4 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จกลับประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2506
ในหลวงและพระราชินีเสด็จเยือนประเทศเยอรมัน 26 กค.-2 สค.2503
ในหลวงและพระราชินีเสด็จเยือนประเทศเยอรมัน 26 กค.-2 สค.2503

ในหลวงและพระราชินีเสด็จเยือน 14 จังหวัดภาคใต้เป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 6-21 มีค.2502
ในหลวงและพระราชินีเสด็จเยือน 14 จังหวัดภาคใต้เป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 6-21 มีค.2502

เจ้านายฝ่ายเหนือเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ ณ คุุ้มวงษ์ตวัน เมื่อปี 2501
เจ้านายฝ่ายเหนือเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ ณ คุุ้มวงษ์ตวัน เมื่อปี 2501

เสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ 5-9 มีค.2501
เสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ 5-9 มีค.2501

ในหลวงและพระราชินีพร้อมด้วย กษัตริย์และพระราชินีแห่งเดนมาร์ก ทอดพระเนตรวัดพระธาตุหริภูญชัย พศ.2505
ในหลวงและพระราชินีพร้อมด้วย กษัตริย์และพระราชินีแห่งเดนมาร์ก ทอดพระเนตรวัดพระธาตุหริภูญชัย พศ.2505พระเจ้าอยู่หัวและเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ทรงรับเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันเรือใบประเภท OK จากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
พระเจ้าอยู่หัวและเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ทรงรับเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันเรือใบประเภท OK จากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง(กีฬาซีเกมส์) ครั้งที่4 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพ เมื่อวันที่ 16 ธค.2510

พระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี เสด็จเยี่ยมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (นายกรัฐมนตรี) ณ บ้านรับรองแหลมแท่น จ.ชลบุรี เป้นการส่วนพระองค์ เมื่อปี 2506
พระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี เสด็จเยี่ยมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (นายกรัฐมนตรี) ณ บ้านรับรองแหลมแท่น จ.ชลบุรี เป้นการส่วนพระองค์ เมื่อปี 2506

พิธีรัชดาภิเษก เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 25 ปี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิย.2514
พิธีรัชดาภิเษก เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 25 ปี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิย.2514

พิธีรัชดาภิเษก เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 25 ปี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิย.2514
พิธีรัชดาภิเษก เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 25 ปี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิย.2514

ในหลวงกับเสกสรรค์ ประเสริฐกุล นายกองค์การนักศึกษา
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล นายกองค์การนักศึกษา พร้อมด้วยแกนนำนักศึกษาที่มีบทบามในเหตุการณ์ 14 ตค.2516 เข้าเฝ้าพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณพระที่นั่งสวนอัมพร ช่วงหลังเหตุการณ์วิปโยค   

      
     
ชุด


copyright © www.photoontour.com, All rights reserved