Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์
    Home
  รวมภาพ รวมคลิป รวมประวัติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
 
  ออกไปหน้าหลัก ประวัติในหลวง พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์


สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์


  พระราชประวัติ
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

  พระราชโอรส/ธิดา
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์


 
  (อดีต)พระวรชายาสมเด็จพระบรมฯ
  พระองค์เจ้าโสมสวลี (พ.ศ.2520-36)

  (อดีต)คู่สมรสสมเด็จพระบรมฯ
  สุจาริณี วิวัชรวงศ์ (พ.ศ.2537-2539)

  (อดีต)พระวรชายาสมเด็จพระบรมฯ
  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ(พ.ศ.2540-2557)

 
พระวรชายา(ปัจจุบัน)
  พลโทหญิงสุทิดา วชิราลงกรณ์(พ.ศ.2556-ปัจจุบัน)
  โหลดภาพฟรี
 

วีรกรรม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร ณ.ฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข็ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ปี 2519 ของกองทัพภาคที่ 3/ จากยูทูป โดย เรือง ครับผม


ภาพฟ้าชายหายาก ทรงร่วมรบกับทหารในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ ปี 2519 ที่บ้านหมากแข็ง ฐานปฎิบัติการของกองทัพภาคที่3

ภาพฟ้าชายหายาก ทรงร่วมรบกับทหารในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ ปี 2519 ที่บ้านหมากแข็ง ของกองทัพภาคที่3


 
     
 

 
     
 
ชมภาพสมเด็จพระบรมฯ และ หม่อมนุ้ย พลตรีหญิงสุทิดา(พระชายาองค์ใหม่) ได้ที่นี่<คลิก>
 
ไป..ไปเต๊อะไปแอ่ว...
แอ่วสาวกันดีกว่า
สาวลาว สาวเวียด สวยเพียบ
แอ่ว..ปู้น...เมืองนอกเมืองนา
คลิปเด็ด..เพียบ
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved