Photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์  
Home > Royal Photos > Prapeenang 03
เปิดให้ชมพระเมร
เสด็จสู่สวรรคาไล2
เสด็จสู่สวรรคาไล 1
พระเมรุ-กลางคืน
พระเมรุ-กลางวัน
สักการะพระศพ 2
สักการะพระศพ 1

The Great Ceremony : รวมภาพพระเมรุ พิธีเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทน์ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 (ภาพตอนกลางวัน)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูภาพสมเด็จพระพี่นางฯ ชุดอื่นๆ : สักการะพระศพ1   สักการะพระศพ 2  ภาพพระเมรุมาศ-กลางวัน  ภาพพระเมรุมาศ-กลางคืน  วันถวายเพลิงพระศพ1  วันถวายเพลิงพระศพ 2  เปิดให้ชมพระเมรุมาศ
     
 
 

ภาพพระเมรุ ถวายเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางธอ
เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทน์                    อีกครั้งหนึ่งสำหรับงานราชพิธีครั้งสำคัญที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย สำหรับงานราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาไล ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 เวลา 16.30 น. ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง

ประเทศไทย เรียกว่าเป็นประเทศเดียวที่ยังมีงานราชพิธี พระราชพิธี ต่างๆ สืบทอดมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล หากเราได้ศึกษา หรือติดตามข่าวสาร จะเห็นว่าไม่ว่างานพิธีใดๆ ที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงค์ ล้วนแต่มีขั้นตอน หรือพิธีการที่ยึดถือตามรูปแบบดั่งเดิม มีวิธีปฏิบัติในรายละเอียดต่างๆมากมาย และตามลำดับของพระยศ

คนไทยทุกวันนี้อาจเคยชิน เคยเห็นกันเป็นประจำ จนดูเป็นเรื่องปกติ แต่หารู้ไม่ว่ามีเพียงประเทศไทยประเทศเดียว ที่จะมีโอกาสได้เห็นงานราชพิธีอันสวยงาม และน่าภาคภูมิใจเช่นนี้

ประเทศเรายังยังรักษางานราชประเพณีเหล่านี้อยู่ สะท้อนให้เห็นว่าไทยเป็นประเทศทีมีอาระธรรมอันเก่าแก่ และปฏิบัติกันมาช้านาน สถาบันกษัตริย์จึงอยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างเหนียวแน่น และหลอมคนไทยทั้งชาติให้เป็นหนึงเดียว

หน้าที่ของคนไทยในปัจจุบัน ก็คือต้องพยายามรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมจารีตประเพณีเหล่านี้ไว้ให้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป

ภาพชุดนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 เป็นช่วงกำลังเตรียมการตกแต่งพระเมรุ และมณฑลพิธี เพื่อถวายเพลิงพระศพฯ ตามหมายกำหนดการที่จะมีขึ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551

ในวันนั้นมีประชาชนเดินทางมาชมกันตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน ต่างก็ชื่นชม และตืนตาตื่นใจกับภาพมณฑลพิธีที่จัดขึ้นอย่างสวยงาม สมพระเกียรติ ตามพระอิสริยยศของพระองค์

และที่สำคัญเป็นการประกาศให้ชาวโลกได้ทราบว่าประเทศไทยยังมีงานราชพิธีอันสวยงาม และยิ่งใหญ่อลังการ อยู่เคียงคู่กับสถาบันกษัตริย์ ซึ่งจะหาประเทศใดเสมอเหมือนนั้น ไม่มีอีกแล้วเว็บมาสเตอร์
โฟโต้ออนทัวร์
14 พฤศจิกายน 2551
Preparations for the Royal Cremation Ceremony for Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana

The Government has formed five committees in preparation for the royal cremation ceremony for Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra. The Thai nation lost one of the most revered members of the Royal Family on 2 January 2008, when Her Royal Highness passed away peacefully at the age of 84.

The Cabinet, during its meeting on 8 January 2008, approved an initial budget of 300 million baht from the 2008 national expenditure to organize the royal cremation ceremony. After the Cabinet meeting, Prime Minister Surayud Chulanont chaired the first meeting of the National Commission on the Royal Cremation Ceremony. The meeting acknowledged the establishment of five committees to handle arrangements for the ceremony. They include the Committee on the Organizing of the Royal Cremation Ceremony, the Committee on the Construction of the Royal Crematorium and Surrounding Structures and the Renovation of Royal Chariots and Royal Palanquin, the Committee on Public Relations and Coordination, the Committee on Security and Traffic, and the Committee on Archives and Commemorative Books.

The meeting heard a report on the construction of the royal crematorium and the royal palanquin to be used to carry the royal casket for the cremation ceremony. Former Director-General of the Fine Arts Department Group Captain Arvuth Ngoenchuklin was entrusted with designing the royal crematorium. The draft design was submitted to His Majesty the King, who has already made a final decision on the design, which is in the style of a four-porch prasat (castle), decorated with traditional artistic motifs.

The royal cremation ceremony will take place at the Sanam Luang ceremonial site in Bangkok. Sanam Luang is a large open park in front of the Grand Palace and the Temple of the Emerald Buddha. According to royal traditions, only the cremation of a king, a queen, or a high-ranking member of the Royal Family is held at Sanam Luang, which is also known as Phra Meru Ground.

The body of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana has been placed in a royal casket next to her royal urn at the Dusit Maha Prasat Throne Hall within the Grand Palace. The general public is invited to pay their last respects to Her Royal Highness, who contributed greatly to the nation. Proper attire in black or white is required.

In observance of the period of mourning for Her Royal Highness, government agencies and entertainment venues have suspended merry-making activities for 15 days, from January 2 to 16. Following the seven-day merit-making ceremony after the death of Her Royal Highness, memorial rites are being held every Wednesday until the 100-day memorial ceremony. The date for the royal cremation ceremony has not yet been scheduled.

source : http://thailand.prd.go.th


 
     
copyright © 2008 www.photoontour.com, All rights reserved